۱۲ فایده بازتاب‌درمانی

6 شهريور 1396

«بازتاب‌درمانی» علم کنترل جریان انرژی در بدن است که بر اساس آن بر روی نقاط خاصی از بدن فشار وارد می‌آورند؛ اجرای این روش ۱۲ فایده برای بدن دارد.
پیام های سلامتی نقاط بدن روی دست!

پیام های سلامتی نقاط بدن روی دست!

14 آبان 1392

بازتاب درمانی ازجمله تکنیک‌ های طب مکمل است که برای درمان بسیاری از بیماری‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نقش بازتاب درمانی در سلامت انسان

نقش بازتاب درمانی در سلامت انسان

27 آذر 1385

دانش شناسایی این نقاط حساس «بازتاب شناسی» و كیفیت اثرگذاری بر روی آنها اساس معرفتی به نام بازتاب درمانی می‌باشد. در واقع ما در بعد نظری و تئوریك، محتاج بازتاب‌شناسی و در بعد عملی و درمانی نیازمند «بازتاب‌درمانی» هستیم.
12.4654s, 17q