سرقت ژن‌ها توسط باکتری‌های روده

سرقت ژن‌ها توسط باکتری‌های روده

20 دي 1396

محققان در یافتند باکتری‌های موجود در روده ژن‌های مارا به سرقت می‌برند و آن‌ها را کنترل می‌کنند.
8.17459s, 15q