نامه های بی جواب کارشناسان بهداشت به وزیر

نامه های بی جواب کارشناسان بهداشت به وزیر

25 آذر 1398

دیرزمانی است که جایگاه های شغلی مراقب سلامت و مراقب سلامت مدارس به اشغال رشته های پرستاری و مامائی درآمده و به تازگی با کمال تاسف شنیده ایم که قرار است بهورزی را نیز با عزیزان پرستار شریک شویم!! سوال من این است که منِ دانشجوی بهداشت عمومی چگونه میتوانم به درس و تحقیق و علم آموزی بپردازم، در صورتی که نگران فردای خود هستم؟ چگونه میشود که وزارتخانه بهداشت دانشجوی متخصص بهداشت تربیت میکند، منتهی دانشجویان سایر رشته ها را به جای آن ها می گمارد؟
هشدار معضل جهانیِ بهداشت عمومی در "روز جهانی توالت"

هشدار معضل جهانیِ بهداشت عمومی در "روز جهانی توالت"

28 آبان 1397

بحران بهداشت عمومی در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد و تاثیر آن بر طبیعت قابل چشم‌پوشی نیست.
برنامه وزارت بهداشت برای بهداشت عمومی

برنامه وزارت بهداشت برای بهداشت عمومی

12 مرداد 1394

معاون بهداشتی وزیر بهداشت از اقدامات انجام شده جهت اجرای برنامه بهداشت عمومی وزارت بهداشت و تحقق غذای سالم از مزرعه تا سفره را تشریح کرد.

سوسک‌ها و موش‌ها میزبان بیماران انگلیسی

23 فروردين 1391

معضل وجود جانوران موذی در بیمارستان‌های بخش بهداشت عمومی انگلیس خطرات بهداشتی و جانی بسیاری برای بیماران بدنبال داشته است
7.99637s, 17q