بودجه‌ عمراني بيمارستان بسيار ناچيز است

بودجه‌ عمراني بيمارستان بسيار ناچيز است

16 مرداد 1386

بيمارستان رازي از بيمارستان‌هاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران است كه ماموريت ارايه‌ خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني دارد.
اجراي طرح بيمارستان‌هاي دوستدار مادر

اجراي طرح بيمارستان‌هاي دوستدار مادر

10 مرداد 1386

اجراي طرح بيمارستان‌هاي دوستدار كودك كه از سوي سازمان جهاني بهداشت توصيه شده است، از اوايل دهه 70 در كشور آغاز شد.
مشكلات بيمارستان هاي دولتي همچنان باقي است

مشكلات بيمارستان هاي دولتي همچنان باقي است

28 تير 1386

با تصويب 11 درصدي تعرفه هاي بخش دولتي مشكلات بيمارستان هاي دولتي همچنان به قوت خود باقي است.
بيمارستانهای اينترنتی در اتيوپی

بيمارستانهای اينترنتی در اتيوپی

26 تير 1386

در يکی از اتاق های بيمارستان بلک لاين در آديس آبابا پايتخت اتيوپی يک زن باردار که بر روی تخت دراز کشيده مشغول انجام سونوگرافی است.
بيمارستان 21 ميليارد توماني سوختگي نورافشار سال آينده افتتاح مي‌شود‌

بيمارستان 21 ميليارد توماني سوختگي نورافشار سال آينده افتتاح مي‌شود‌

16 تير 1386

بيمارستان 21 ميليارد توماني فوق تخصصي سوختگي نور افشار با همكاري هلال احمر و افراد خير سال آينده در شمال تهران راه‌اندازي مي‌شود.
مزايده واگذاري بيمارستان 250 تختخوابي کرج لغو شد

مزايده واگذاري بيمارستان 250 تختخوابي کرج لغو شد

12 خرداد 1386

مزايده واگذاري بيمارستان ‌٢٥٠ تختخوابي کرج با پيشنهاد اصلاحي سازمان بازرسي کل کشور و اقدام شايسته سازمان همياري شهرداري‌هاي استان تهران لغو شد.
عفونت‌هاي بيمارستاني عامل يك سوم مرگ و مير در بيمارستان‌هاست

عفونت‌هاي بيمارستاني عامل يك سوم مرگ و مير در بيمارستان‌هاست

12 خرداد 1386

بر اساس آمار موجود، عفونت‌هاي بيمارستاني يک سوم مرگ ومير در بيمارستانها را به خود اختصاص مي دهند.
كم كردن هزينه‌ها موجب ايجاد اغتشاش و كشمكش در بيمارستان امام خميني شده است

كم كردن هزينه‌ها موجب ايجاد اغتشاش و كشمكش در بيمارستان امام خميني شده است

27 ارديبهشت 1386

رئيس شوراي عالي سازمان نظام پرستاري ،كم كردن هزينه‌ها را يكي از عوامل موثر ايجاد اغتشاش و كشمكش در بيمارستان‌ها به ويژه مراكز درماني بيمارستان امام خميني دانست.
گواهينامه درجه يک عالي بيمارستان هاي دولتي در کشور به بيمارستان شهيد هاشمي نژاد اختصاص يافت

گواهينامه درجه يک عالي بيمارستان هاي دولتي در کشور به بيمارستان شهيد هاشمي نژاد اختصاص يافت

12 ارديبهشت 1386

بيمارستان شهيد هاشمي نژاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران موفق به دريافت گواهينامه درجه يک عالي بيمارستان هاي دولتي در کشور شد.
گشودن پنجره‌ها از شيوع بيماري در بيمارستانها پيشگيري مي‌كند

گشودن پنجره‌ها از شيوع بيماري در بيمارستانها پيشگيري مي‌كند

9 اسفند 1385

پژوهشگران مي‌گويند پيشگيري از شيوع بيماري در بيمارستانها به سادگي گشودن يك پنجره است.
7.25076s, 16q