مشاوره قبل از بيهوشي در کاهش عوارض حين عمل موثر است

مشاوره قبل از بيهوشي در کاهش عوارض حين عمل موثر است

27 خرداد 1388

يک متخصص بيهوشي معتقد است: مشاوره قبل از بيهوشي، عوارض در حين عمل جراحي را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد.
متخصصان بيهوشي، مضطربترين افراد كادر پزشكي درماني هستند

متخصصان بيهوشي، مضطربترين افراد كادر پزشكي درماني هستند

23 خرداد 1386

به گفته رييس انجمن بيهوشي ايران، متخصصان بيهوشي از مضطربترين و پر استرس ترين افراد كادر پزشكي درماني هستند.
11.09078s, 15q