بزرگ‌ترین بیمارستان سل خاورمیانه اعتبار ندارد

18 دي 1398

منطقه سیستان در استان سیستان ‌و بلوچستان سال‌هاست به عنوان کانون سل در کشور شناخته شده. آمارهای رسمی نشان می‌دهد 220 نفر (127 زن و 93 مرد) در این منطقه به سل مبتلا هستند.
8.9958s, 16q