نشانه‌های هشداردهنده بیماری ریوی

نشانه‌های هشداردهنده بیماری ریوی

22 خرداد 1399

ریه‌ها پس از عمل دم، اکسیژن را به سمت جریان خون و در سراسر بخش‌های بدن هدایت می‌کنند و بنابراین، این عضو در ادامه حیات نقش کلیدی بازی می‌کند.
9.5152s, 16q