رشد ۴ برابری بیماری های مغزی در قرن ۲۱

رشد ۴ برابری بیماری های مغزی در قرن ۲۱

2 شهريور 1394

طبق یک مطالعه جدید نرخ رشد بیماری های مغزی در حال افزایش بوده و در چند سال اخیر به شکل یک اپیدمی درآمده است.
4.61376s, 15q