رژیم غذایی سالم خطر بیماری چشمی را کاهش می دهد

رژیم غذایی سالم خطر بیماری چشمی را کاهش می دهد

12 شهريور 1398

نتایج یک مطالعه نشان می دهد الگوی رژیم غذایی شرقی با کاهش شیوع بیماری چشمی دژنراسیون ماکولا مرتبط است.
7.27664s, 17q