زندگی با وهم بیکاری!

زندگی با وهم بیکاری!

29 تير 1395

«زمانی بود که یک نفر کار می‌کرد و ١٠نفر نان می‌خوردند؛ اما حالا ١٠نفر هم که کار کنند نمی‌توانند هزینه‌های زندگی یک نفر را بدهند!» یکی از کلیشه‌ای‌ترین جمله‌ها در زمینه‌ی تغییر شرایط اقتصادی، همین جمله است. حقیقتی که بر سطح زندگی و عوامل متعاقب آن در زمینه‌ی جسم و روان هم تاثیرات منفی گذاشته است. این روزها دیگر دوشغله بودن نه یک مزیت که یک ضرورت برای بسیاری از افراد جامعه است.
13.34894s, 16q