لایحه اعطای تابعیت به مادرایرانی‌ها رای می‌آورد

لایحه اعطای تابعیت به مادرایرانی‌ها رای می‌آورد

1 اسفند 1397

عضو کمیسیون قضایی می‌گوید احتمال رای آوردن لایحه اعطای تابعیت به مادرایرانی‌ها در مجلس بالاست و سبب می‌شود از این طریق بخشی از مشکلات برطرف شود.
10.45877s, 15q