۸۰۰ هزار بسته جدید داروی درمان آنفلوانزا توزیع می‌شود

۸۰۰ هزار بسته جدید داروی درمان آنفلوانزا توزیع می‌شود

26 آبان 1398

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: یک میلیون و ۵۰۰ هزار بسته ۱۰ تایی داروی درمان آنفلوانزا وارد کشور کردیم و صدهزار بسته جدید در ۲ هفته گذشته و ۲۰۰ هزار بسته روز چهارشنبه هفته قبل در معاونت بهداشتی توزیع شد و فردا ۸۰۰ هزار بسته جدید داروی درمان آنفلوانزا در معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع می‌شود.
8.27154s, 15q