تایر هوشمند با عاج های متحرک ساخته شد

تایر هوشمند با عاج های متحرک ساخته شد

26 اسفند 1385

دانشمندان آمریکایی از طراحی و ساخت تایرهای هوشمند جدیدی خبر داده اند که عاج های آن در مواقع مورد نیاز برجسته شده تا اصطکاک بیشتری با سطح ایجاد کند.
5.70301s, 16q