هزینه هر دانش آموز اتباع خارجی 3 میلیون تومان است

هزینه هر دانش آموز اتباع خارجی 3 میلیون تومان است

3 تير 1398

معاون ابتدایی آموزش و پرورش دیروز اعلام کرد که نباید هیچ گونه تبعیضی بین اتباع خارجی و ایرانی در فضای آموزشی وجود داشته باشد.
5.47539s, 16q