شناسایی ژن مرتبط با گُرگرفتگی های شبانه در زنان

شناسایی ژن مرتبط با گُرگرفتگی های شبانه در زنان

30 مهر 1395

به گفته محققان، برخی زنان به لحاظ ژنتیکی قبل یا در طول دوره یائسگی دچار گُرگرفتگی های شبانه می شوند.
برداشتن تخمدان خطر ابتلا به سرطان روده را افزایش می دهد

برداشتن تخمدان خطر ابتلا به سرطان روده را افزایش می دهد

3 خرداد 1395

طبق یافته های یک مطالعه گسترده، زنانی که تخمدان های شان برداشته می شود، بیش از میانگین در معرض خطر ابتلا به سرطان روده قرار دارند.
10.54626s, 15q