روش های نوین تدریس از مهر امسال در مدارس اجرایی می شود

روش های نوین تدریس از مهر امسال در مدارس اجرایی می شود

3 ارديبهشت 1386

مدیرکل دفتر آموزش راهنمایی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد : به کارگیری روش های نوین تدریس برای معلمان جنبه تشریفاتی ندارد و از ابتدای مهر امسال درمدارس به اجرا درمی آید.
17.55259s, 15q