آمار رسمی تصادفات ساختگی به قصد گرفتن دیه؛ ۱۹۰۹ پرونده!

آمار رسمی تصادفات ساختگی به قصد گرفتن دیه؛ ۱۹۰۹ پرونده!

19 تير 1397

برخی مسئولان دولت اسبق با سندسازی برای شرکت‌های بیمه‌ از فوت ساختگی هم پول درمی‌آوردند.
پردرآمدهای غیرقانونی

پردرآمدهای غیرقانونی

23 دي 1396

با خودت می‌گویی که شاید فقر پای خودش را تا سرحد مرگ بر سینه آنها فشار داده است که به این روز افتاده‌اند.
خون‌بهای مصدومان ساختگی در جیب سوداگران مرگ/دریافت دیه به قیمت جنین‌کشی

خون‌بهای مصدومان ساختگی در جیب سوداگران مرگ/دریافت دیه به قیمت جنین‌کشی

10 مرداد 1396

تصادف‌های ساختگی از پدیده‌های نوظهوری که به یکی از منابع تامین درآمد خانواده‌های مستمند و معتاد تبدیل شده و نمایندگان رفع خلاهای قانونی و تقویت نظارت کارشناسان فنی بیمه و تحقق سیستم یکپارچه ناجا را راهکار کاهش آن می‌دانند.
10.89754s, 15q