چگونه در توالت‌های عمومی بیمار نشویم

چگونه در توالت‌های عمومی بیمار نشویم

4 خرداد 1397

توالت‌های عمومی معمولاً مناطقی کثیف بوده و مرکز تجمع انواع باکتری و ویروس محسوب می‌شوند. شما در هنگام استفاده از این مراکز، نقش چندانی در کنترل بهداشت محیط ندارید اما قادر هستید تا نظافت شخصی را رعایت کرده و از آلوده شدن خود، پیشگیری کنید.
12.24437s, 15q