بیماران سرطانی نیازمند حمایتهای مالی هستند

بیماران سرطانی نیازمند حمایتهای مالی هستند

1 بهمن 1397

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان ایکه عود بیماری سرطان با رها کردن رادیوتراپی برای هزینه های سنگین متوقف شود،گفت:کمیسیون تلفیق جای خالی حمایت‌های مالی از بیماران خاص و سرطانی را با بودجه ریزی را پرکند.
15.09484s, 16q