حمل‌ونقل عمومی رایگان؛ آن سوی سکه

حمل‌ونقل عمومی رایگان؛ آن سوی سکه

27 اسفند 1397

حمل‌ونقل عمومی، ستون فقرات هر شهری در هر کجای جهان است. بدون سیستم حمل‌ونقل کارآمد، روند توسعه بسیار کند خواهد بود. بنابراین، برای هر اقتصادی یک عنصر حیاتی است که باید دائما به روز شود.کمک دولت به سیستم حمل‌ونقل در کشورهای مختلف، متفاوت است.
5.88326s, 16q