ثانیه‌های التهابی برای "خون طلایی"

ثانیه‌های التهابی برای "خون طلایی"

22 دي 1395

خانه خالی است، مسافر منتظر نماند و رفت؛ درست در لحظه آخر. این بار پستچی سه بار در نزد؛ پیش از آنکه برسد، مسافر رفته بود. کاش این قصه هم دروغ بود حالا که قرار نیست تمام قصه‌ها پایان خوشی داشته باشد.
2.10802s, 15q