روایتی از سرنوشت تلخ یک کودک

روایتی از سرنوشت تلخ یک کودک

5 تير 1398

«مرجان پاره جگرش را برای به‌دست آوردن پول معامله نکرده، هر چند در ازای واگذاری او آن قدر به‌دست آورده که بعد از تسویه هزینه بیمارستان چند ماهی را بدون نیاز به پدر فرزندش زندگی کند.»
38.19467s, 16q