چرت نیمروزی خطر حمله قلبی را کاهش می دهد

چرت نیمروزی خطر حمله قلبی را کاهش می دهد

30 شهريور 1398

طبق نتایج یک مطالعه جدید، چرت نیمروزی نه تنها باعث شادابی و سرحالی می شود بلکه خطر حمله قلبی یا سکته را هم کاهش می دهد.
12.98185s, 15q