چرا خمیازه می کشیم؟

17 خرداد 1394

ممکن است هر کدام از ما در طول روز يک يا چند بار خميازه بکشيم. خميازه کشيدن، علت هاي متعددي دارد.
خميازه كشيدن توانايي مغز را افزايش مي دهد

خميازه كشيدن توانايي مغز را افزايش مي دهد

17 مهر 1386

خميازه كشيدن توانايي مغزي افراد را افزايش مي دهد.
خميازه كشيدن به مغز آرامش مي‌دهد

خميازه كشيدن به مغز آرامش مي‌دهد

24 تير 1386

به گفته دانشمندان؛ يكي از راه‌هاي آرامش يافتن مغز خميازه كشيدن است.
خميازه كشيدن عامل خنك كننده مغز

خميازه كشيدن عامل خنك كننده مغز

14 تير 1386

محققان دريافتند، خميازه كشيدن باعث خنك شدن مغز مي شود.
7.4358s, 15q