تاثیر کنجد در تسکین درد آرتروز

2 خرداد 1394

مطالعات محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد نشان می دهد که کنجد در تسکین درد آرتروز زانو، موثرتر از داروی استامینوفن (تیلنول) است.
2.19192s, 15q