کودک شما چقدر توان خواندن دارد؟

کودک شما چقدر توان خواندن دارد؟

15 آبان 1392

یادگیری و توان خواندن کودکان روندی است که به سال ها زمان نیاز دارد هر کودکی نیز به روش خود این علم را یاد می گیرد.
چه کنم فرزندم کتاب بخواند؟

چه کنم فرزندم کتاب بخواند؟

26 شهريور 1392

اگر والدین به خرید کتاب برای کودک اهمیت بدهند به راحتی می توانند او را به سمت مطالعه سوق دهند.
12.96891s, 15q