شايعترين علل خورخور بزرگي لوزه سوم است

شايعترين علل خورخور بزرگي لوزه سوم است

6 خرداد 1386

يكي از شايعترين علل خورخور در كودكان، بزرگي بيش از حد لوزه سوم بوده كه بچه هاي مبتلا به خورخور، بايد مسير عبور هوا از راه بيني تا حنجره آنان بررسي شوند.
2.73815s, 15q