نشانه‌های اختلال خوردن افراطی

نشانه‌های اختلال خوردن افراطی

24 آذر 1388

اختلال خوردن افراطی با خوردن موارد زیاد مواد غذایی به صورتی یکباره مشخص می‌شود.
علائم اختلالات خوردن را بشناسید

علائم اختلالات خوردن را بشناسید

27 بهمن 1385

متخصصان انجمن ملی اختلالات خوردن در آمریکا (NEDA) با توجه به گرایش روز افزون جوانان آمریکایی به عادات غذایی ناسالم جهت کنترل وزن ، به نکاتی جهت تشخیص علائم هشدار دهنده آنورکسی یا بولیمیا اشاره کرده است که از این قرارند:
6.50318s, 16q