درآمد میلیاردی خیریه‌ها

درآمد میلیاردی خیریه‌ها

15 مرداد 1397

موسسات‌‌خیریه تقریبا یکی از معدود مکان‌هایی هستند که افراد مختلف جامعه با دست‌و دلبازی و روی خوش انواع کمک‌های مادی و معنوی را به آنها می‌رسانند و هرگز به مخیله افراد جامعه خطور نمی‌کند که شاید برخی از آنها درحال تخلفات یا عدم شفافیت گرد‌ش‌مالی باشند.

بازارچه خیریه‌ بنیاد امور بیماری های خاص برگزار می‌شود

5 اسفند 1392

سلامت نیوز : همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز و همچنین نیاز بیماران به کمک‌های مردمی، بنیاد امور بیماری‌های خاص اقدام به برگزاری...
2.85867s, 15q