وارد کردن داروی مسافری نیاز به مجوز دارد

وارد کردن داروی مسافری نیاز به مجوز دارد

3 تير 1398

گمرک ایران می‌گوید که مسافران برای وارد کردن دارو به کشور برای درمان باید مدارک لازم ازجمله مجوز سازمان غذا و دارو را به همراه داشته باشند.
12.41584s, 15q