درس‌هایی از یک داروی سرماخوردگی

درس‌هایی از یک داروی سرماخوردگی

23 مهر 1396

سرماخوردگی از بیماری‌هایی است که تقریباً هر فردی را گرفتار خود می‌کند. درمان‌های خانگی متعددی برای سرماخوردگی در فرهنگ‌های متفاوت وجود دارد، اما هنوز دارویی که این بیماری شایع را درمان کند، در دست نیست.
12.64735s, 16q