واکنش نظام پزشکی به دلالی برخی پزشکان

واکنش نظام پزشکی به دلالی برخی پزشکان

28 ارديبهشت 1397

در پی گزارش روزنامه شرق تحت عنوان "تبانی در اتاق عمل" سازمان نظام پزشکی جوابیه ای به این روزنامه ارسال نمود.
15.9307s, 16q