استفاده از واکس به جای کاکائو در تولید دونات!

استفاده از واکس به جای کاکائو در تولید دونات!

4 تير 1398

استفاده از واکس کفش به جای کاکائو در تولیدی دونات در اصفهان خبرساز شد
6.09273s, 15q