دوپینگ خونی، خطرناک‌ترین روش تقویت ورزشکاران

دوپینگ خونی، خطرناک‌ترین روش تقویت ورزشکاران

12 دي 1396

دوپینگ یک روش غیراخلاقی، غیر اصولی و غیرقانونی برای افزایش توان جسمانی در ورزشکاران است که به شیوه‌های گوناگون انجام می‌شود. یکی از خطرناک‌ترین این روش‌ها معروف به دوپینگ خونی است.
9.50059s, 15q