رابطه ذرات آلاینده هوا و بیماری آلزایمر

رابطه ذرات آلاینده هوا و بیماری آلزایمر

13 اسفند 1396

ذرات آلاینده به طور معمول ترکیبی از مواد جامد و مایع شناور در هوا هستند، از این رو قابلیت انتقال از طریق هوا به روشی بسیار مشابه با میکروب های ویروسی یا باکتریایی را دارند.
13.69459s, 16q