رمدسیویر فقط در فاز اولیه بیماری کرونا تاثیر درمانی دارد

رمدسیویر فقط در فاز اولیه بیماری کرونا تاثیر درمانی دارد

8 مرداد 1399

رمدسیویر فقط در فاز اولیه بیماری کرونا تاثیر درمانی داردرییس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه داروی رمدسیویر فقط در فاز اول (زمان تکثیر ویروس) بیماری کرونا موثر است، گفت: این دارو مطلقا در درمان بیماران سرپایی کرونا و بیماران بستری شده در ICU تاثیر درمانی ندارد.
داروی رمدسیویر و فاویپیراویر ایرانی در بیمارستانها توزیع شد

داروی رمدسیویر و فاویپیراویر ایرانی در بیمارستانها توزیع شد

30 تير 1399

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروی رمدسیویر و فاویپیراویر در بیمارستانهای دارای بخش های بستری بیماران کرونا توزیع شد و در تامین این داروها برای بیماران مشکلی نداریم.
5.86435s, 15q