چند نفر در ایران نابینای مطلقند؟

چند نفر در ایران نابینای مطلقند؟

23 مهر 1398

همزمان با روزجهانی نابینایان (عصای سفید ) رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تقریبا ۲۵۳ میلیون نفردر دنیا دچاراختلال نابینایی هستند گفت: تقریبا ۳۶ میلیون نفرازاین افراد نابینای مطلق هستند که ازاین تعداد ۱۸۹ هزار نفر در کشورما وجود دارد که دربهزیستی پرونده اختلال بینایی دارند.
قول حناچی به معلولان: تهران را برایتان مناسب‌سازی می‌کنیم

قول حناچی به معلولان: تهران را برایتان مناسب‌سازی می‌کنیم

23 مهر 1398

شهردار تهران گفت: تسهیل تردد معلولان در مترو ، اتوبوس و پیاده‌روها جزو اولویت‌های شهرداری است.
آیا بروز نابینایی قابل پیشگیری است؟

آیا بروز نابینایی قابل پیشگیری است؟

23 مهر 1398

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش مهم پیشگیری از معلولیت‌ها گفت: امروز ۸۰ درصد از مسائلی که باعث بروز نابینایی و کم‌بینایی می‌شوند قابل پیشگیری است و ۹۰ درصد معلولیت‌ها در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد.
اینفوگرافی/تعداد نابینایان در ایران و جهان

اینفوگرافی/تعداد نابینایان در ایران و جهان

23 مهر 1396

تعداد افراد مبتلا به اختلالات بینایی در جهان ۲۸۵ میلیون نفر است و ۳۵ میلیون نفر نیز نابینایی مطلق رنج می برند.در ایران ۶۵۰ هزار نفر دچار کم بینایی و ۱۵۰ هزار نفر نیز دچار نابینایی مطلق هستند.
10.5 درصد جمعیت معلولان، نابینا و کم بینا هستند/بیماری‌های مزمن و حوادث علت 70 درصد نابینایی‌ها

10.5 درصد جمعیت معلولان، نابینا و کم بینا هستند/بیماری‌های مزمن و حوادث علت 70 درصد نابینایی‌ها

24 مهر 1395

15اکتبر مصادف با 24 مهرماه روز جهانی «عصای سفید» در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ نام گذاری شده اﺳﺖ و امسال نیز با شعار "از همین الان زندگی مستقل را آغاز کن" بر دسترسی نابینایان به فناوری، وسائل کمک توانبخشی، اشتغال، آموزش و ... در جهت رسیدن به زندگی مستقل، تاکید می‌کند.
7.79305s, 15q