آیا ریسک کردن در زندگی کار درستی است؟!

آیا ریسک کردن در زندگی کار درستی است؟!

1 اسفند 1392

آیا به کارهای پرمخاطره مثل رانندگی بی‌پروا و دوستی با غریبه‌ها بدون این‌که آنها را شناخته باشید یا آن دسته خطرهایی که سالانه موجب مرگ بسیاری شده است، دست می‌زنید؟
2.954s, 15q