مزایا و معایب زوایه سازی فک با تزریق ژل و چربی چیست؟

مزایا و معایب زوایه سازی فک با تزریق ژل و چربی چیست؟

19 مرداد 1399

زاویه سازی فک با استفاده از روش‌هایی مثل تزریق ژل و چربی از بهترین راهکارها برای بهبود انحنای سطحی یا کانتور صورت هستند.
13.79449s, 15q