جرمی به نام زباله‌سوزی

جرمی به نام زباله‌سوزی

2 اسفند 1396

به چشممان دور ریختنی هستند، اما حکم طلای کثیفی را دارند که دوباره به کار خواهند آمد. فقط کافی است که مدیریتشان به درستی صورت گیرد. حرف از زباله‌هایی است که بارها و بارها دیده شده در سطح شهر از شیشه اتومبیل‌ها پرتاب می‌شوند یا جلوی درب منازل با قرار گرفتن در کیسه‌های نامناسب و خارج از وقت معین چهره شهر را مخدوش می‌کنند.
9.03072s, 15q