7 سال بعد از فاجعه؛ روایتی از دو روستا که در زلزله اهر، هریس و ورزقان با خاک یکسان شدند

7 سال بعد از فاجعه؛ روایتی از دو روستا که در زلزله اهر، هریس و ورزقان با خاک یکسان شدند

20 مرداد 1398

رقیه 40 روزه عروس بود که زلزله آمد؛ حوالی 5 عصر. در خانه تنها بود و لابد داشت با دستمال، گرد روی اسباب نو را می‌گرفت که سقف روی سرش آوار شد: «هم خودش رفت، هم جهازش. شوهرش بعداً رفت از یک روستای دیگر عروس آورد.» و بعد اشاره می‌کند به زنی که به دیوار تکیه داده و خجول به‌نظر می‌رسد: «برادرم این را گرفت جای رقیه.»
وضعيت بازسازي مناطق زلزله زده تبريز پس از ۵ سال

وضعيت بازسازي مناطق زلزله زده تبريز پس از ۵ سال

4 آذر 1396

اهالی روستای شیخملو 15 نفر از هم ولایتی های‌شان را در زلزله از دست داده اند.
7.29702s, 16q