شوهرداران بی‌شوهر

شوهرداران بی‌شوهر

18 تير 1396

این زنان نه مطلقه محسوب می‌شوند و نه می‌توانند طلاق بگیرند. حتی دختران عقد‌کرده‌ای وجود دارند که هنوز دختر خانه هستند و در منزل پدر زندگی می‌کنند اما همسرانشان فراری هستند و به افغانستان یا پاکستان رفته‌اند.
14.17303s, 15q