مخالفت‌ها با زیست شبانه پایتخت/تهران بخوابد؟

مخالفت‌ها با زیست شبانه پایتخت/تهران بخوابد؟

30 خرداد 1398

سال‌هاست که بسیاری از شهرهای ایران از جمله پایتخت کشور مانند پادگان‌ها خاموشی اجباری دارند و شهروندان نیز مانند سربازان ناچار در ساعتی از شب باید به خانه‌هایشان بروند. پادگانی بودن پایتخت که به باور بسیاری از کارشناسان شهری یکی از ایرادات بزرگ تهران است، مسئولان شهری را بر آن داشت تا با طرح و اجرای ایده جدیدی به شب‌مردگی پایتخت پایان دهند.
کارآفرینی در شیفت شب پایتخت

کارآفرینی در شیفت شب پایتخت

28 خرداد 1398

زیست شبانه نام طرحی است که فعلاً به علت برخی مخالفت‌ها کنار گذاشته شده است، اما این طرح صرفاً با رویکرد تفریحی و استفاده از فضاهای فرهنگی و هنری در شب تعریف نمی‌شود.
9.45841s, 16q