ربیعی خبر داد: توزیع نخستین سبد حمایت غذایی در سال 96 از فردا در سراسر کشور

ربیعی خبر داد: توزیع نخستین سبد حمایت غذایی در سال 96 از فردا در سراسر کشور

7 خرداد 1396

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان نخستین سبد حمایت غذایی در سال 96 از فردا توزیع می شود.
6.6173s, 17q