سرد شدن مغز چه بلایی بر سرتان می‌آورد؟

سرد شدن مغز چه بلایی بر سرتان می‌آورد؟

4 آذر 1398

یک متخصص طب سنتی گفت: دلایل گوناگونی باعث بروز عارضه سردی مغزی و در نهایت کوچک سلول‌های مغزی می‌شود.سرد شدن مغز چه بلایی بر سرتان می‌آورد.
14.8866s, 15q