توصيف یک روانشناس از شرايط والدين قربانيان سقوط هواپيماي اوكراين

توصيف یک روانشناس از شرايط والدين قربانيان سقوط هواپيماي اوكراين

24 دي 1398

«شوك»، «سوگ»، «غم فقدان»... و بسياري واژه‌هاي هم معنا و مشابه اين كلمات با هر بار معنايي، قادر به توصيف حال آن پدر و مادري نيست كه فرزندي به اين دنيا هديه داده، براي قد كشيدنش وقت و مهر و حوصله خرج كرده و شاهد كلنجار عجولانه‌اش با گره‌هاي بي‌شمار زندگي در اين جامعه پرگره بوده تا روزي كه خبر صعودش از پله‌هاي موفقيت را شنيده و به هجرانش راضي شده به قيمت آنكه دو نسل بعد از او؛ بعد از اين مادر و پدري كه امروز، روي پل ميانسالي ايستاده‌اند، مفتخر به اين باشند كه نام پدر يا مادري را بر تبار خود دارند كه در بهترين رده‌هاي دانشگاهي و تحصيلات عالي صاحبنام شده بودند. حالا، 6 روز از سكوت ابدي 176 انسان مي‌گذرد.
7.92408s, 15q