تلاش سلبریتی‌ها برای گرفتن تابعیت کشورهای غربی ازطریق تولد فرزند

تلاش سلبریتی‌ها برای گرفتن تابعیت کشورهای غربی ازطریق تولد فرزند

22 خرداد 1398

هرکسی حق دارد برای آینده فرزندش آن‌طورکه دلش می‌خواهد برنامه‌ریزی کند. چند وقتی می‌شود برخی از سلبریتی‌های هنری ورزشی، فرزندان دولتمردان و چهره‌های سیاسی برای به‌دنیا‌آوردن نوزادان خود به آمریکا، اروپا یا یکی از کشورهایی سفر می‌کنند که قانون ارائه تابعیت‌شان براساس خاک و تولد در سرزمین‌شان اعطا می‌شود.
17.04301s, 15q