نارسایی شدید قلبی،12 ساعت پس از زایمان علت فوت مادر سلماسی بوده است

14 شهريور 1394

سلامت نیوز: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان سلماس در بررسی خبر مرگ مادر در حین زایمان و بخاطر نداشتن هزینه های درمانی در شبکه های...
11.54601s, 16q