عدم افزايش سهميه بنزين پزشكان سلامت مردم را به مخاطره انداخته است

عدم افزايش سهميه بنزين پزشكان سلامت مردم را به مخاطره انداخته است

31 شهريور 1386

نايب رييس انجمن پزشكان عمومي ايران، خواستار افزايش سهميه بنزين پزشكان شد.
بيماران دياليزي خواستار افزايش سهميه بنزين هستند

بيماران دياليزي خواستار افزايش سهميه بنزين هستند

3 مرداد 1386

تعدادي از بيماران دياليزي صبح امروز در اعتراض به آنچه «مشكلات ناشي از كمبود سهميه بنزين» ناميدند، در محل انجمن حمايت از بيماران كليوي تجمع كردند.
6.63332s, 15q