سالانه ۲۲ هزار نفر از اتباع باسواد می‌شوند

15 آذر 1397

نشست رئیس سازمان نهضت سواد آموزی و جمعی از نمایندگان اتحادیه اروپا و شورای پناهندگان نروژ و امداد بین الملل در مرکز آموزشی رفاهی این سازمان برگزار شد.
نبرد با غول بی‌سوادی ادامه دارد

نبرد با غول بی‌سوادی ادامه دارد

3 دي 1396

بی‌دلیل نیست که آمارها هنوز هم تا این اندازه بزرگ‌اند، بی‌علت نیست که وقتی درباره بی‌سوادان کشور حرف می‌زنیم باید در مورد میلیون‌ها انسان صحبت کنیم و بی‌دلیل نیست که نتوانسته‌ایم به آرمان بلند برنامه پنجم توسعه برای ریشه‌کنی بی‌سوادی تا پایان سال95 دست پیدا کنیم.
5.8013s, 15q